Mətbuatda Zəfərin Mübarək Azərbaycan!

Zəfərin Mübarək Azərbaycan!

1

Zəfərin Mübarək Can Azərbaycan!

Həsrətimiz vüsala döndü…

Bu qədər illər sonra həsrətimizi dindirən, Qarabağ torpaqlarımıza olan hicranımızı vüsala çevirən və bu mübarək zəfəri lütf edən Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun.

Azərbaycanın şücaətli Dövlət Rəhbəri cənab İlham Əliyev bütün təqdir və təriflərə layiqdir.  Bu haqlı mübarizəmizi dəstəkləyən Türk dövlət və millətinə də təşəkkür edirik.

Bu mübarizədə fədakarcasına vuruşub qazi olan vətən övladlarımıza Rəbbimizdən şəfalar diləyir, vətən uğrunda ən şirin canlarını fəda edib şəhid olan əsgərlərimizə də Rəbbimizdən şəhadətlərini mübarək, məqamlarını uca etməsini niyaz edirik. Ruhları şad, məkanları cənnət olsun.

Ey Rəbbimiz! Bu mübarək zəfəri maddi və mənəvi yeni dirilişlərə, fəthlərə və gözəlliklərə vəsilə qıl! Amin.

Gəncliyə Yardım Fondunun prezidenti

          Ahmet TECİM