Təhsil Fəaliyyətləri Kitab Klubunun Üzvləri H.Z.Tağıyev Kitabını Müzakirə Ediblər

Kitab Klubunun Üzvləri H.Z.Tağıyev Kitabını Müzakirə Ediblər

13
Bakı İsdedadlı Gənclər Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən Kitab Klubunun üzvləri H.Z.Tağıyevin həyatından bəhs edən Prof.Dr. Okan Yeşilotun Hacı Zeynalabidin Tağıyev kitabının müzakirəsini aparıb. Kitab kulubunun rəhbəri Fətəli Rzayev H.Z.Tağıyevin həyatı və xeyriyyəçilik fəaliyyətlərindən bəhs edən təqdimatla çıxış edib. Daha sonra isə tələbələr tərəfindən verilən sualları cavablandırıb. Qeyd edək ki, Kitab Klubunda mütəmadi olaraq kitab müzakirələri həyata keçirilir.